Hinnakiri

DD Hambaravi hinnakiri

 

Haige uurimine, konsulteerimine, raviplaani koostamine 15-25 €

Täidised 35-75 €

Juurekanali laiendamine 45 €

Juurekanali täitmine 45 €

Hamba eemaldamine 40 € 

Hammaste soodapuhastus 35-55 €

Hammaste laservalgendus 150 €

 

Keraamiline kroon 350-420 €

Eemaldatav protees 350-500 €

Järjekorra reeglid

DD HAMBARAVI OÜ JÄRJEKORRA REEGLID

Tulenevalt sotsiaalministri tervisehoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuete määrusest (01.09.2008)

1.VÄLTIMATUT ABI pöördumise päeval anname ravikindlustatud isikutele järgmistel juhtudel:

-äge pulpiit

-äge apikaalne periodontiit ehk äge hambajuureümbrise põletik

-hammaste traumad

2. PLAANILINE ABI

2.1. Hambaarsti konsultatsioonile pääsemise ooteajad :

- kuni1nädal kroonilise pulpiidi (hambasäsipõletik) korral

-kuni 2 kuud lihtkaariesega (hambasööbija) laste pöördumisel ja kroonilise periodontiidi (hambajuureümbrise põletik) korral

-kuni 2 kuud täiskasvanule lihtkaariese (hambasööbija) korral

2.2. Juhtudel, kui planeeritud ravi on lükkunud edasi patsiendist olenevtael põhjustel, peab ta saama ravile 6 kuu jooksul.

 

DD Hambaravi OÜ juhatuse liikmed

Külli Hiiesalu

Ene Mölder

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

 

DD HAMBARAVI OÜ ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

* ettepanekuid ja kaebusi võib teha suuliselt ja kirjalikult

* kirjaliku avalduse tegijal palume kindlasti lisada kontaktandmed

* anonüümsetele avaldustele ei reageerita

* kirjalikele avaldustele vastame hiljemalt kahe nädala jooksul

* soovi korral vastame kirjalikult

Juhul kui Teid ei rahulda raviarsti väljapakutud lahendus, on võimalik pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (TKE) poole. Avaldus TKE-le tuleb saata postiga või digiallkirjastatult e-posti teel. Komisjoni pädevuses on anda hinnang osutatud raviteenusele ja teha ettepanekuid raviasutusele, kuid komisjon ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile vea tagajärjel tekkinud kahju

Asutuste kontaktid, kuhu on võimalik põõrduda

Eesti Haigekassa Harju osakond /kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist Lastekodu 48, 10144 Tallinn Infotelefon 16 363 E-post harju@haigekassa.ee

Terviseamet / kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn E-post kesk@terviseamet

DD Hambaravi OÜ juhatuse liikmed

Külli Hiiesalu

Ene Mölder