Hambaravi hüvitised 2011

19.11.2011

 

Hüvitiste määrad

Hambaravihüvitis

Hüvitis 2010. aastal

Hüvitis 2011. aastal

19-62 aastane

Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

300 krooni aastas

19,18 eurot aastas

Rase

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas

Alla 1-aastase lapse ema

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas

Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas

Hambaproteesihüvitis

  

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

4000 krooni kolme aasta jooksul

255,65 eurot kolme aasta jooksul

 

 http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitiste-ja-tasude-maarad